Disclaimer

Onze aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de toepasselijke wettelijke bepalingen.